MathTLV IV

משחק חפש את המטמון (האומנותי) ותערוכה בפלורטין ת"א 2017

MathTLV = Magnetic Art Tresure Hunt Tel Aviv

הרעיון מאחורי המשחק היה לקבץ אמנים שמוכנים להציג שתי עבודות אמנות בתערוכה שתעמוד לשבוע ובתום שבוע זה אחת מהעבודות תישתתף במשחק חפש את המטמון ותינתן במתנה למוצא המאושר.

אוצרות: דבי אולו וקאליה פיסרו

הפקה: דבי אולו, קאליה פיסרו, יוני דנציגר ומתי עלה

© UrbaniacS ** 2017