top of page

חיים חדשים

תערוכת אמנות מצעצועים ממוחזרים, בית האמנים, תל אביב , 2016

2
4
3
6
7
8
9
10
5
11
12
1

תערוכה המורכבת מפסלים שהאמנים יצרו משברי צעצועים ישנים שנתרמו על ידי איבגניה משוק הפשפשים במטרה להפיח חיים חדשים לצעצועים.

כל אמן בחר לעצמו את חלקי הצעצועים השבורים שאליהם התחבר ובחר כיצד להפיח מהם חיים חדשים.

התוצאה, תערוכה של צעצועים/פסלים מרתקים המורכבים מאופיים הישן של החלקים המתחברים לאופי חדש.

אוצרותוהפקה: רותי בלר, עוז מדר

​רשימת האמנים המשתתפים בתערוכה:
קוסטה מגרקיס I רותם בן יהודה I אסנת סופר, רפי בלר, יפעה רז,מקס אנסלמו,רועי שחר, אורי גאמי, סלאבה גינזבורג, אבינועם שטרנהיים, אלחנדרה לוי, זיו שמח, קרן מיסק, אסי משולם, יוני דנצינגר, דבי אולו, נטלי מנדל, בתיה מלכא, ברכה ביינ ונידה גיא, דנה בהרב,טל טנא-צ׳צ׳קס, לאה דולינסקי, ליעד שמיר, מישל וולמן, עדנה אלשטיין, עוז מלול, קיטי גנוט, דניאלה וכסלר I IMAGINARY DUCK I ARC D.L.P

bottom of page