top of page

מתנ"ס קריית אונו

קיר...

17
19
18
16
15
14
13
12
2
5
7
9
8
10
11
6
1
4
3

פנו אלינו מהנהלת בית ספר... על מנת שנעמיד ציור קיר לזכרו של ..כחלק מיום הנצחה שכלל מרתון רב משתתפים.

את העבודה ביצענו בשיתוף מגמת האמנות של בית הספר ומרכז מגמת האמנות יוסי.

בחרנו 7 ילדים מהמגמה והעברנו להם סדנת אמנות רחוב הכוללת מצגת, הסבר עיוני על אמנות רחוב וגרפיטי, התנסות בריסוס במיכלי ספריי והנחיות פרטניות שבמסגרתן קבענו מה יצייר כל אחד,כיצד הדמות תעמוד על הרקע וקומפוזיציה המאגדת את העבודות של כל הילדים ליצירת קיר אחד מלא.

במהלך הפרויקט הוספנו אלמנטים נוספים לעיצוב כגון ציור היקף במה הניצבת בתחתית הקיר וציורי סטריפים על גדר הבמהבשיתוף שאר ילדי המגמה.

חשיפת הקיר נעשתה בנוחכות משפחתו של ... , ילדי בית הספר, צוות המורים ומשתתפי המרתון.

המזמין: בית ספר...

הפקה, הכוונה אומנותית:עוז מדר


​רשימת אמנים משתתפים:

ARC D.L.P

וילדי המגמה המקסימים

 

UrbaniacS

UrbaniacS

Watch Now
bottom of page