top of page

YBC - יקותיאל ביזנס סנטר

ציור קיר ללובי בנין משרדים בהוד השרון, 2016

14
12
13
11
8
10
5
9
6
7
1
4
3
2

כחלק מעיצוב לובי בניין משרדים פנו אלינו שנעצב להם סקיצה לקיר ענק בחזית דלפק הקבלה.

לאחר מספר לא מבוטל של רעיונות עיצוביים הגענו לקומפוזיציה המנצחת אותה העלינו על גבי הקיר.

האמן נבחר בהתאם לאופי העבודה מתוך רשימת אמנים ארוכה והכניס את האופי המיוחד של הקו שלו בקיר.

המזמין: AMY גרופ

הפקה: עוז מדר

אמן מבצע:

 Solomon

bottom of page