סשן 4

מתחם נטוש, תל אביב, 2018

1
2
23
22
24
26
25
21
20
16
13
11
12
14
19
15
18
17
8
10
9
7
3
5
4
6

לפעמים.. אפילו בתל אביב ניתן עדיין למצוא מתחמים נטושים ומגניבים פצצות.

רשימת הונדליסטים:

I Damian Tab I Lord of Lords - LOL
MyHoverCraft
I Sasha


.

© UrbaniacS ** 2017