סשן 4

מתחם נטוש, תל אביב, 2018

לפעמים.. אפילו בתל אביב ניתן עדיין למצוא מתחמים נטושים ומגניבים פצצות.

רשימת הונדליסטים:

I Damian Tab I Lord of Lords - LOL
MyHoverCraft
I Sasha


.

© UrbaniacS ** 2017