top of page

קיר לזכרו של אורי חן

חטיבת ביניים  גן נחום ,ראשון לציון

10
11
9
8
7
6
3
2
5
4
1

פנו אלינו מהנהלת בית ספר גן נחום בראשון לציון על מנת שנעמיד ציור קיר לזכרו של אורי חן (תלמיד בית הספר שנהרג במסגרת שירותו הצבאי) כחלק מיום הנצחה שכלל מרתון רב משתתפים וטקס הנצחה.

את העבודה ביצענו בשיתוף מגמת האמנות של בית הספר ומרכז מגמת האמנות יוסי.

בחרנו 7 ילדים מהמגמה והעברנו להם סדנת אמנות רחוב הכוללת מצגת, הסבר עיוני על אמנות רחוב וגרפיטי, התנסות בריסוס במיכלי ספריי והנחיות פרטניות שבמסגרתן קבענו מה יצייר כל אחד,כיצד הדמות תעמוד על הרקע וקומפוזיציה המאגדת את העבודות של כל הילדים ליצירת קיר אחד שלם ומלא.

במהלך הפרויקט הוספנו אלמנטים נוספים לעיצוב כגון ציור היקף במה הניצבת בתחתית הקיר וציורי סטריפים על גדר הבמה בשיתוף שאר ילדי המגמה.

חשיפת הקיר נעשתה בנוחכות משפחתו של אורי חן , ילדי בית הספר, צוות המורים ומשתתפי המרתון.

המזמין: בית ספר גן נחום

הפקה, הכוונה אומנותית:עוז מדר


​רשימת אמנים משתתפים:

ARC D.L.P

וילדי המגמה המקסימים

 

bottom of page