סשן 3

בנין נטוש, מערב רחובות, 2017

במהלך נסיעה לרחובות נגלה מולנו מבנה מדהים וערירי שדרש התייחסות צבעונית במיוחד.

רשימת הונדליסטים:

I Damian Tab I Lord of Lords - LOL
MyHoverCraft
I Eli Revzin+Mika I ARC D.L.P

Skolar I RRR
.

© UrbaniacS ** 2017