top of page

מלון פרימה סיטי תל אביב

פרויקט אמנות רחוב בנושא חיי לילה בתל אביב בחניון המלון 2017

10
20
19
17
21
16
15
14
13
11
4
1
7
8
5
2
3
6
9
12

בעקבות פניה מהנהלת מלון פרימה סיטי תל אביב נתבקשנו לאגד שני אמני רחוב שימחישו בדרכם המופרעת

את חיי הלילה התוססים של תל אביב על קירות חניון המלון.

המזמין: הנהלת מלון פרימה סיטי תל אביב

הפקה: יוני דנציגר

צילומים: דנה טל דנטל

 

אמנים משתתפים:

 MR I Missk?

bottom of page