ביה"ס ניר

קריית אונו

פנו אלינו מהנהלת בית ספר

המזמין: בית ספר...

הפקה, הכוונה אומנותית:עוז מדר


​רשימת אמנים משתתפים:

ARC D.L.P

וילדי המגמה המקסימים

 

© UrbaniacS ** 2017